Supervisor of BSc thesis student Lotta Ylä-Mella

Whipp, D. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period15 jan 2017
Examinand