Supervisor of Charlotta Marsh's master's thesis

Paju, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2013 → …
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki