Supervisor of dissertation

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Leisure-time physical activity, weight gain and health – A prospective follow-up in twins
Period4 nov 20115 nov 2011
ExaminandKatja Waller
Examination vidUniversity of Jyväskylä