Supervisor of doctoral dissertation: Katarina Perander-Norrgård

Londen, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2019 → …
Examinand