Supervisor of doctoral dissertation: Kokkonen

Sakaranaho, T. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Period2015