Supervisor of Doctoral Dissertation (Ph.D), Kalle Aaltonen

Blom, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

doctoral these , in progress

Title of thesis: TNF-blockers in rheumatoid arthritis
Period2010
ExaminandKalle Aaltonen
Examination vidHelsinki University