Supervisor of doctoral dissertation: Tiina Heliö

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2005
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki