Supervisor of doctoral studies

Kauppi, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodaug 2015 → …
ExaminandBarun Pradhan
Examination vidUniversity of Helsinki