Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: "Despairing Justice and the Ethics of Legal Interpretation"
Period13 maj 2011
ExaminandSusanna Lindroos-Hovinheimo
Examination vid
  • University of Helsinki