Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: "Despairing Justice and the Ethics of Legal Interpretation"
Period13 maj 2011
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki