Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodmaj 2012 → …
ExaminandDarshan Kumar
Examination vid
  • University of Helsinki