Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Selenium fertilization: plant uptake and residuals in soil
Period20072012
ExaminandKeskinen Riikka
Examination vid
  • HY