Supervisor of doctoral thesis

Shimmi, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 apr 2012
ExaminandPetra Tauscher
Examination vidUniversity of Helsinki