Supervisor of doctoral thesis

Shimmi, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 okt 2013
ExaminandYunxian Huang
Examination vidUniversity of Helsinki