Supervisor of doctoral thesis

Haukka, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Mental health and reproductive health in women
Period1 maj 20127 jun 2013
ExaminandElena Toffol
Examination vidUniversity of Helsinki