Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2015 → …
ExaminandBehnam Lak
Examination vid
  • University of Helsinki