Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014
ExaminandToni Suutari
Examination vidUniversity of Helsinki