Supervisor of Doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2015
ExaminandAntti Kanner
Examination vidUniversity of Helsinki