supervisor of doctoral thesis

Overmyer, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodsep 2015dec 2018
ExaminandKai Wang
Examination vid
OmfattningLokal