Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

The main supervisor of doctoral student Laura Huuskonen, University of Helsinki, media and communication
Period2017 → …
ExaminandLaura Huuskonen
Examination vid
OmfattningNationell