Supervisor of Doctoral thesis

Mikkola, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2009
ExaminandMarja Pummila
Examination vidUniversity of Helsinki