Supervisor of doctoral thesis

Di-Poi, N. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2017 → …
ExaminandJoni Sampsa Olavi Ollonen