Supervisor of doctoral thesis

Stolt, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2019 → …
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet