Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20022011
ExaminandJaro Nuutinen
Examination vid
  • University of Helsinki