Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20012008
ExaminandMalin Bomberg
Examination vid
  • University of Helsinki