Supervisor of Doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2009
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki