Supervisor of Doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2010
ExaminandJuha Saarikangas
Examination vid
  • University of Helsinki