Supervisor of Doctoral thesis

  • Jussi Jäntti (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2008 → …
ExaminandQiang Yuan
Examination vid
  • University of Helsinki