Supervisor of doctoral thesis: Henri Autio

Castrén, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20082013
ExaminandHenri Autio
Examination vidUniversity of Helsinki