Supervisor of doctoral thesis in Language Technology / Emily Öhman

Linden, K. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Sentiment Analysis
Period1 aug 2016
ExaminandEmily Öhman
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningInternationell