Supervisor of doctoral thesis: LL Laura Merras-Salmio: The diagnosis of cow´s milk allergy with gastrointestinal symptoms

Kolho, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: The diagnosis of cow´s milk allergy with gastrointestinal symptoms
Period28 maj 2014
ExaminandLaura Merras-Salmio
Examination vidUniversity of Helsinki