Supervisor of doctoral thesis: LL Maria Pekkola

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2015 → …
ExaminandLL Maria Pekkola
Examination vid
  • University of Helsinki