Supervisor of doctoral thesis: LL Marja Kaijomaa

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Vtk rekisteröity 2014
Period24 maj 2017
ExaminandLL Marja Kaijomaa
Examination vid
  • University of Helsinki