Supervisor of doctoral thesis: LL Riitta T. Saarinen: Juvenile parotitis

Kolho, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Juvenile parotitis
Period5 okt 2012
ExaminandRiitta T. Saarinen
Examination vidHelsingin yliopisto