Supervisor of doctoral thesis: LL Saara Valkama

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2015 → …
ExaminandLL Saara Valkama
Examination vid
  • University of Helsinki