Supervisor of DVM Niina Kotisalo's postgraduate studies

Lundén, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodnov 2014 → …
ExaminandNiina Kotisalo
Examination vidUniversity of Helsinki