Supervisor of DVM Riina Tolvanen's postgraduate studies

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervision with DVM, PhD, Docent Janne Lundén
Periodapr. 2005 → …
Examination vidUniversity of Helsinki