Supervisor of Emmi Saariaho-Räsänen's PhD thesis

Toom, A. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period20132020
    ExaminandEmmi Saariaho-Räsänen
    Examination vidUniversity of Helsinki