Handledare av fem pro gradu-avhandlingar i svensk översättning

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
Examinand