Supervisor of Katri Pöllänen's Doctoral thesis on startups and work well-being

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2018 → …
ExaminandKatri Pöllänen
Examination vid
OmfattningNationell