Supervisor of Kirsi Burgos' MA thesis

Näre, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
Examinand