Supervisor of Licentiate thesis, Industrial Pharmacy

Siven, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodnov 2015 → …
ExaminandJohanna Palvimo
Examination vidUniversity of Helsinki