Supervisor of master's thesis

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Title of thesis: VirtanenAttributes of subjective quality experience in audiovisual material
  Period1 jan. 200931 dec. 2010
  ExaminandToni Virtanen
  Examination vid
  • Helsigin yliopisto