Supervisor of Master's thesis

  • Helena Soinne (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Yhdyskuntajätevesien DOM-kuorma ja sen hajoaminen Suomenlahdella
Periodjan 2014mar 2015
Examinand
Examination vidHelsingin yliopisto