Supervisor of Master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Most valuable areas of Natura 2000 habitat types in Finnish conservation areas
Period2012
ExaminandNinni Mikkonen
Examination vid
  • University of Helsinki