Supervisor of Master's thesis

Hirvonen, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1998
ExaminandHelena Antikainen
Examination vidUniversity of Helsinki