Supervisor of master's thesis

Salomies, O. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Elämän nautintoja Horatiuksen runoudessa
Period2015
ExaminandAnna Majanen
Examination vidHelsinki