Supervisor of master's thesis: Kylmän sodan puutalot: Berliinin Finnenhaussiedlungien (1957–1959) syntyvaiheet, suunnittelu ja rakentaminen

Räsänen, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2016maj 2020
ExaminandAnna Kondracka
OmfattningNationell