Supervisor of Master's thesis, Maarit Jansson (University of Helsinki)

Särkämö, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
ExaminandMaarit Jansson
Examination vid Helsingfors universitet