Supervisor of Master's Thesis: Minna M. Hämäläinen

Pertovaara, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervisor of Master's Thesis (M.Sc.; biology)

Title of thesis: The role of the rostroventromedial medulla in α2-adrenergic antinociception in rats
Period1994
ExaminandMinna M. Hämäläinen
Examination vidUniversity of Helsinki