Supervisor of Master's Thesis, Nella Moisseinen (University of Helsinki)

Särkämö, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20142018
ExaminandNella Moisseinen
Examination vidUniversity of Helsinki